Trường Tiểu học Phú Cường C được thành lập từ ngày 22 tháng 10 năm 2009, trên cơ sở được tách ra từ 3 điểm lẻ của trường tiểu học Phú Cường A.

SAM_8955

Điểm chính của trường có 3 phòng học , điểm phụ 1 đặt tại ấp Tân Cường (có địa danh thường gọi là điểm Gò Lớn) có 3 phòng học  và điểm phụ 2 đặt tại ấp A xã Phú Cường (có địa danh thường gọi là điểm Cù Lao Dài)  có 02 phòng học.

18009367_712209572299039_1561320279_n

Trường Tiểu học Phú Cường C được Ủy ban nhân dân huyện Tam Nông công nhận Tập thể Lao động tiên tiến năm học 2014-2015. Trường  được xây dựng kiên cố gồm 8 phòng học, 01 văn phòng và 01 phòng  thư viện-Thiết bị .

18009777_712209558965707_425022434_n

Tổng số CB-GV-NV nhà trường hiện tại gồm 20/10 nữ . Trong đó:  CBQL: 02,  GV: 13,  TPT Đội: 01,  nhân viên: 03. Trường có chi bộ riêng gồm 08 đảng viên, chi đoàn giáo viên có 6 đoàn viên, công đoàn  trường với tổng số 20 công đoàn viên. Trường có 11 lớp với 208 học sinh/103 nữ. Chia ra: Khối Một: 2 lớp (43/23 nữ); Khối Hai:  2 lớp ( 46/23 nữ); Khối Ba: 1 lớp ( 24/13  nữ); Khối Bốn: 2 lớp (40/17 nữ); Khối Năm: 1 lớp (19 /07 nữ). Khối lớp ghép : 3 lớp (36/ 20 nữ).