Trao “mủ bảo hiểm” cho học sinh đầu cấp

Thực hiện công văn số:63/BATGT-VP ngày 16 tháng 5 năm 2018 Về việc trao tặng mủ bảo hiểm cho trẻ em năm 2018 với chủ đề ” Giữ trọn ước mơ”

44985150_313914645861906_7788616187033681920_n 45121068_501723406989558_2138514764148506624_nNhằm nâng cao ý thức của nhân dân về việc chấp hành quy định bắt buộc đội mủ bảo hiểm đạt chuẩn cho trẻ em khi đi mô tô, xe gắn máy, xe đạp điện và 100% học sinh lớp Một năm học 2018 – 2019 trên phạm vi toàn tỉnh được nhận mủ bảo hiểm đạt quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia. Ngày 22 /10/2018 trường TH Phú Cường C tổ chức trao 52 mủ bảo hiểm cho 52 học sinh lớp Một. Đồng thời nhắc nhở học sinh chấp hành tốt luật an toàn giao thông, khi đi xe mô tô, xe gắn máy, xe đạp điện phải đội mủ bảo hiểm đạt chuẩn và cài quai đúng quy cách.