Truyền thông phòng, chống đuối nước ở trẻ em

Trong năm học 2018 – 2019 nhằm giáo dục cho học sinh biết cách phòng tránh các tai nạn thương tích xảy ra . Vừa qua ngày 24/9/2018  LĐ TH Phú Cường C đã tổ chức hoạt động giáo dục kỹ năng sống với chủ đề “ phòng, chống tai nạn đuối nước ở trẻ em” Buổi hoạt động diễn ra được hầu hết tất cả học sinh hưởng ứng, tham gia nhiệt tình. Qua hoạt động chẳng những các em biết được nguyên nhân dẫn đến đuối nước,,cách phòng tránh mà còn biết tuyên truyền đến người thân, gia đình, làng sớm về mối nguy hiểm của đuối nước đối với mọi trẻ em, đặt biệt trong mùa nước lớn hiện nay.

duoi nướcduoi nuoc 2